wrzesień 2014
P W S C P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
Zakończenie realizacji projektu RSI

Uprzejmie informujemy, że w dniu 31.12.2011 roku zakończył się projekt systemowy „Regionalne sieci innowacji i promocja innowacji w regionie” realizowany przez Departament Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, w ramach Działania 8.2 Transfer Wiedzy (Poddziałanie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji) Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wszystkim zaangażowanym w realizację projektu w latach 2008-2011 serdecznie dziękujemy.

Wszelkie informacje na temat projektu dostępne są  na stronie archiwalnej www.rsi-wielkopolska.pl.

Bieżące informacje nt. innowacji w Wielkopolsce dostępne są na platformie Innowacyjna Wielkopolska www.iw.org.pl (e-mail kontakt@iw.org.pl).